مرغان سپید دریایی ،

بر فراز دریا پرواز می کنند

 سپید ، سپید مرغان دریایی!

 از پی فوج شادمان آنان ،

 آرزوهای رویایی من ، پرواز می کنند!

 بلند بر فراز موج ها

بی خستگی ، درنگ

بسوی جهان فراخ!

سپید مرغان دریایی ، اوج می گیرند

آرزوهای رویایی من  نیز مواج اند

بسان مرغان سپید دریایی

/ 1 نظر / 8 بازدید
مهدی

آرزوهای رویایی من نیز مواج اند بسان مرغان سپید دریایی زيبا بود ممنون که به من سر زدی