نسبت من و تو

گر خداوند چشم در چشمت نهد و گوید : « فرمانت دهم تا زنده ای به شادی در این جهان سر کنی . »

چه خواهی کرد ؟

ریچارد باخ

 

 

 

 

 

نسبت من به تو
نسبت موسی است به خضر
من هی می پرسم :
این دلتنگی تا کی ؟!
تو هی می گویی:
صبر

 

 

 

پی نوشت:

هنوز درگیر نشخوار خاطراتم!!!

 

 

 

/ 6 نظر / 4 بازدید
ماجده

آخ جون من اول شدم آی که چه ذوقی داره آدم اولین کانت رو بذاره [گل]

اسکندری

من دلم پیش خانه است تو دربند صاحبخانه ای من می خواهم همه چیز مرتب باشد تو در فکر انی که خاطر او آشفته نباشد من دلتنگم دلتنگ او تو خاطر خواهی من می گویم تا کی؟ تو می گویی تا ابد باید جدا شویم ما در یک راهیم اما به دو سو نگاه می کنیم آنچه تو رابه او نزدیک می کند مرا از او دور می کند وقتی من در نزدیکترین فاصله با او هستم تو در دورترین فاصله ایستاده ای ما برای رسیدن به او باید از هم دور شویم هر چه دورتر به او نزدیکتریم. تو می گویی یک بار دیگر امتحان کنیم من می گویم هرگز...

شگفت انگیز

سلام ... باز هم که اینجا غمگینه. معلومه گذشته سختی داشتین[خداحافظ]