نخستین طرح!...آب و خاک

به سانآذرخشی بی رعد شعله می کشد بر همه یمعصومیت خراشیده امبا آن ناخن های انگشت نما...

/ 4 نظر / 7 بازدید
سید عرفان

سلام زیبا بود ولی من یک بار دیگر میوه ممنوعه را خواندم. امیدوارم همیشه شاد و آرام باشید یا حق

حدیث

این ترکیب ناخن های انگشت نما چه خوبه مصی!

نفيسه

دو ساعت تو آبليمو بخوابونش و بعد سوهانش بزن خوب ميشه:)