گور

دفنت می کنم

امشب

زیرخاک

میان هلهله مردگان

با سنگ قبری سفید

خالی از هر نامی ونشانی

دفنت می کنم

امشب

در هیاهوی سکوت

با اشتیاقی تلخ

ای جسم خسته ای من !

/ 2 نظر / 10 بازدید
سميه

من زاده دامان غمم هيچ کسم نيست جز اشک در اين غمکده فرياد رسم نيست ای درد بيازار مرا هر چه توانی خوش باش که می‌ميرم و کس داد رسم نيست

سميه

مسيح جان با اجازه اسم شما رو در لينک دوستان قرار دادم