بهانه

سرشار از زنانگی

-          خیس و معصومانه  -

در آستانه ی تو
گم کرده ام

خودم را

تهی از خنده و  اشک

خالی از همهمه ها

بوی دلتنگی می دهم

به طعم لبان تو

 

 


/ 4 نظر / 2 بازدید
سهیلا

سلام دوباره باران دوباره عشق و خش خش صدای برگهای زرد زیر پای عابران خسته دل صدای خشم آسمان صدای رعد صدای حس عاشقی صدا بزن، صدا مرا بخوان به نام عاشقی ...

محبوبه

شعرهات هم بوی دلتنگی می دهد

مکث

می فهمم به خصوص دو خط اخر رو... حسش می کنم...