حضور

باز پشت پنجره گرد هیاهو نشست

آسمان در خیال دل شکست

غرق در رویای خویش

مانده در دریای تشویش

یکنفر با صد خیال وخاطره

پشت احساس حضور

بارها از خلوت شبهای دل کرده عبور

آمد وبیهوده بر قلبم نشست

جزئی از رویای من شد

وآنگاه گسست

/ 1 نظر / 4 بازدید
بارون

سلام پس شما هم مثل من بارونی هستين وای باران شيشه ی پنجره را شست اما... به وبلاگ بارونی من سر بزنيد شاد باشی