جایی که نجواها وادار می کنند ...

کشف شاعرانه ی من !!!

زنی ست

که آفتاب

تابیده بر خاموشی صدایش

این بی قرار رهیده

میراث توفان است

ورها در غربت ثانیه ها

 در کنام سر د  تنهایی

پاره های تنش را تشیع می کند

زنی
که در عبوراز رستاخیز

 فریادش را 

در گلوی ابرها تلنبارکرده است

/ 2 نظر / 3 بازدید
حسين جلال پور

سلام پس از مدت ها کلنجار رفتن با... پس از مدت ها "نمی دانم" ای شعرهای من ! "من حرف می زنم" منتظرم با سپاس

سميه

همه چیز رو خودم خراب کردم خودم داغون کردم همه چیز رفت اعتماد دوست داشتن و فقط یک چیز مونده