عطر فراق

... و این دست گل هایی که به دنبال به دست آوردن قلبی می روند

و جز گلدانی نمی یابند.


رومن گاری

 

 

 

به حراج  چشمانم

آمده است

رها و گمشده

عطر فراق می فروشد

با دستانی بریده

در من،

دیگری

به دو سکه ی زر...

 

 

 


پی نوشت :

روزهایم، شبیه زنی نازا ست..


/ 8 نظر / 3 بازدید
ساجده

اکنون تو اینجایی گسترده چون عطر اقاقیا بر سینه ام سنگین در دست هایم داغ سوخته مدهوش ...

مکث

زنی نازا که در به در دنبال دوا و درمانه برای نازایی ش یا می خواد بره بچه بیاره؟ یا هیچ کدوم...زنی نازا که در سکوت و بهت و انتظاری سرد فرو رفته؟

محبوبه

طلوع می کند دلتنگی من در غروب نگاه تو

*بهار

لبهایم را به لبهایش سپردم غافل از آنکه او بوسه هارابه حراج گذاشته ....بازارحراجی این روزها چقدر مشتری دارد .... مبهوت ومسکوت نمان ،امروز نازایی وجووود نداااارد،گرچه درمانشان چندقلوزایشان میکند اماآنها مادران امیدند...فریاد زایمان را تجربه کن ...

مشی

دیروز با یه دسته گل اومده بود به دیدنم با یه نگاه مهربون - همون نگاهی که سالها ارزوش رو داشتم وازمن دریغ میکردگریه کردو گفت دلش خیلی برام تنگ شده میخواستم اشکهاشو پاک کنم ولی نمی تونستم !!!نگاهش کردم و اون رفت ....ولی سنگ قبر من خیس خیس بود!!!!قدر عشق وزندگیرو اون موقع که هست بدونید..........قدر ایینه بدانید چو هست نه در ان وقت که افتاد و شکست

ماجده

آخ از این زن نازا. کلافه گی بیهوده گی وچشم انتظاری مسخره[ماچ][گل]

نیکو

[گل]