حالا تو!

 

با بوسه‌های وحشی‌ات

روح خسته ام را شخم می زنی!

تنم

باردار احساس های زخمی است

و خسته ام از هیاهوی واژه ها

سکوت!

سکوت !!

آخرین زمزمه ی شعرواره ی من است

/ 3 نظر / 7 بازدید
سميه

به به قالب نو مبارک

تنهاترين تنها

سلامی به شکوه انحنای لبان يه عاشق. نميشناسمت.فقط ميدونم قلبت با قلبم هم کلامه. قلبها همبشه به يه زبان حرف می زنن. اگر احساست زخمی است بگذار بوسه های وحشی اش مرهمی باشد برايش. روزگاری شد و کس مرد ره عشق نديد حاليا چشم جهانی نگران مند و توست موفقيتتو ارزومندم

مجتبی پور طالبيان

سلام عذز من رو به دليل سر نزدن بپذيری بعد از اين آپ که می کنيد خبر بدبد حتمن می آم کار تون به نسبت کارهای قبلی خيلی بهتر شده باردار احساسهای زخمی ام مهم نيس منم مدتيه که جلسات نمی رم گاهی مرتکب می شم و سريعن استغفار می کنم