انبوهي از شياطين تازه آزارم مي دهند

خدایی خواهم آفرید

سزاوار پرستش

تا الهه گان تو

  مردد بماند  

خدایی کنند یا نه؟!

 

/ 12 نظر / 3 بازدید
نمایش نظرات قبلی
بوي پيراهن يوسف

سلام دوست من! من تقريبا بيشتر وبلاگهائی را که احتمال ميدهم در باب معرفت و بر طريقتی استوار شده است معمولا سر ميزنم و سعی ميکنم تا از همه بهره ايی بگيرم. البته این خوشایندی هیچ امتیازی به من نداده بلکه متاسفانه گاها باعث رنجش خاطر دیگران شده و بعضا خود نیز از آن رنج برده ام! اگر اجازه بدهید با توجه گمان نیکوئی که بر صفحه شما برده ام ، مدتی را به صفحه شما سربزنم ! اگر نه ، از خدا برای شما خوشبختی میخواهم و با ادب تمام رد میشوم. ترا هر کس به سوی خویش خواند ترا من جز بسوی تو نخوانم مرا هم تو به هر رنگی که خوانی اگر رنگین اگر ننگین ندانم

نسرین

سلام عزیزم من هم با جبرییل خسته و دل شکسته موافقم آهنگ وبت دیوانه می کند آدم را ...

فرزاد بهادر

با سلام به شما دوست عزيز اميدوارم که روزی همين روزها به شما توجه کند پروردگار و ببينيد که فقط خودش قابل ستايش و پرستش است .من هم با نوشته ای منتظر شما دوستان هستم

بوي پيراهن يوسف

چون هنوز از شما هيچ جوابی ارسال نشده و پيام مرا پاک نکرده ايد ، فرصتی ست تا خدمتتان برسم و البته سلام ، قولی از پروردگار است! متاسفانه امکانات کامپيوتری و امروزی زيادی در اختيار ندارم طوری که اين بلندگو يا اسپيکر چی بهش ميگن؟ همان بلندگو را هم در اختيار ندارم و از اينکه از شنيدن آهنگی که شما روی صفحه گذاشته و آقای جبرئيل از آن تعريف کرده ، محروم هستم خيلی متاسفم(خدا وکيلی). من خيلی وقت ميشود که به صفحه شما سر می زنم و هنوز نتوانسته ام از آن بهره ای ببرم و حتما دليلی غير از تنبلی ذهنی من برايش وجود ندارد.شما گاهی آنچنان ؛پيرو؛ ميشويد که در ؛رو سر بنه به بالين....؛يک مدعی برای نظريات کهنه نشان می دهيد! و انصافا گاهی نيز و البته در بيشتر اوقات(مثل همين شعر)قاطعيت و تصميم مصممی در شما ديده ميشود که انسان بر خود ميلرزد!و هيچ نشانی از هيچ مقلدی در رفتار شعر شما يا نوشته شما ديده نمی شود و اين زيبا و تعجب برانگيزست! آقا مسيح : من نه سواد دانشگاهی دارم و نه چيزی از جائی به ارثيه آورده ام تا با آن بتوانم نظرم را اعمال کنم فقط دوست دارم هميشه نظر خودم را بدهم بی آنکه بی ادبی کرده باشم به اين دليل من حالت

بوي پيراهن يوسف

حالت دوم که در برگيرنده کارهائی مثل همين پست ميشود را خوشايند تر برای ؛مسيح؛ ميدانم و البته اين در حالی ست که نه شما برتری بر من داريد و نه من بر شما فقط يک نظر شخصی بود که مودبانه هم عرض شده بود . همه ما موظف به رعايت احترام برای همديگر هستيم که هر کدام حريم محفوظی داريم که خدائی ست و نبايد که از آن تخطی و تعدی کنيم اگر نظرات اينجانب را پاک نکنيد و اجازه بدهيد ميخواهم يک منتقد بسيار جدی برای حرف دلتان باشم و قول ميدهم همواره در حضور مودب باشم...بسم الله؟؟؟

بوي پيراهن يوسف

واقعا که !! البته اگر اينگونه نبود که دنيای مجازی نميشد! غم غريب کدوم غروبی که عطر پائيز گرفته تنت؟؟؟؟ آقای مسيح! من با همه بی سوادی و نا بلدی در تعجبم ! مسيح بر وزن فعيل بايستی باشدکه در باب مفاعله ميشود مسايحه مثل شريک و مشارکه مطاوعه و اثرپذيری تدريجی ست ...يعنی به تدريج پاک شده ...و مسيح نام بزرگی ست و کلمه ای ست برای شما که اين نام بر شما نهاده اند نه بر دیگری !بيا دستم بگير ساقي! در اين دنيای پوشالی.......؛و عسی ان تکرهوا شيئا و هو خير لکم و عسی ان تحبوا شيئا و هو شر لکم؛ يعنی ای انسان تو چه ميدانی خوب و بد تو چيست و از کجاست؟دل که شاخ و دم ندارد ! ...دارد؟عبارتست از يک عدد سنگ بزرگ خارا که می بايستی صيقل بخورد و صيقل خوردن و دادنش الکی نيست!بايد خالي اش کرد از چی ؟ خوب! معلوم است از تيرگی های زيادی از قبيل حقد و حسد و رشک و تجسس و غيبت و گمان بد و ميل به تعرض و ميل به تجسس و ميل به بدگمانی و ميل به تفرقه و ميل به قضاوت و ميل به اميال ! گاهی انسان بيچاره آن قدر مورد قضاوت بی مورد قرار ميگيرد که ناچار به دفاع از خود ميشود و متاسفانه اين دفاع انسان را به ورطه می کشد!

بوي پيراهن يوسف

شايد اين آخرين حضور بوی نمور و مشکوک پيراهن يوسف باشد ! اما مگر ما چقدر فرصت داريم؟؟؟ چرا در رابطه هامان بجای خود دنبال کردن ، ديگری دنبال کن ميشويم! چرا از هر فرصتی به جای تطهير خودمان به غير می پردازيم؟؟؟ جهان آباد و آزاد آفريده شده و منتهای عدل پروردگاری از نظر بوی پيراهن يوسف در آفريدگاری او نهفته است! که هر چيزی آنگونه که آفريده شده ، کسب ميکند و پرورده ميشود! و هر چه بر ما ميرود ربطی به آفريننده ندارد که او کامل آفريدگار تواناست و اين ما هستيم که اين شده ايم نه آن ! آقای مسيح ! با دل خونين لب خندان بياور تا سحر! هر چه دل آورد به کف ، بگذار بماند! بماند بماند! ....متاسفم که ديگر نميتوانم همراه هيچکسی باشم! آقا مسيح ! بی خيال! (خدا پشت وپناه شما و هر کسی که دوستش داريد) يا علی(اسم خداست و ربطی به هيچ امامی ندارد)!

بوي پيراهن يوسف

فقط خيالم راحت شد!!!!! هر چند در دنيای مجازی شما را بارها آقا يا خانم مسيح خطاب کرده نوشته و باز پاک کرده ام(خدا شاهد است) ...به اميد ديدار هرکی که هستی! فقط خيالم ....امان از خيال...در خيال!

سبا

عالی ايده هاتو ميگم