هیچ وقت نمی خوابد

نه آغاز می شود

شعری

در پس کوچه های  اندوه

و تنها

 گمشده

باد ٬از سمت  فراموشی

درسکوت

نعره  زنان

می خواند

رسالت باران را

 آیه به آیه

بی صدا...

 

 

پی نوشت:

من دیروز خوب بودم یادت هست؟

/ 5 نظر / 3 بازدید
محبوبه

مسیح ، گاهی سکوتها خیلی حرفها دارند ، ولی کسی نیست که بشنود و با او دمی بزنی...

محبوبه

این شعر رو عالی گفتی به دل من که خیلی نشست [دست]

غریبه

[ساکت]

رضا

زیبا بود و لذت بردم[گل]

شهرزاد

من ، شعرهایم را بی پروا ، به هم آغوشی باران فرستادم در غربت ِ آن روز بارانی که بی تو بودم . .