این روزها ...

خوشبختی را 
شانه به شانه 
نفس می کشم از تن گلدان شمعدانی 
در این هوای گرفته و دم کرده اتاق
 و تقویم تکه پاره ی غمگین 
بی هوا خطی از لبخند می کشم 
از ابتدای لبهایم تا بناگوش 
برای تو 
که می رسی از راه 
فرصت اندوه نیست 
در مقابل رنج زندگی !
/ 1 نظر / 28 بازدید

چه خوب، که خوشی با گلدان شمعدانی‌ت.