نامه ات آمد ...

نامه ات آمد
مي شود گفت كه گلبرگ گلي را
باد با خود آورد
يا نسيمي همه پنجره ها را بگشود
يا كه در بازشد و خورشيد درون آمد
مي شود گفت كه باران باريد
يا به ناگاه چمن ها همگي سبز شدند
و درختان همه جا روئيدند
مي شود گفت كه در اوج زمستاني سرد
گلي از شاخه شكفت
يا كه دستي به نوازش ،غمي از چهره بشست
نامه ات آمد. . .
 

 

/ 6 نظر / 4 بازدید
باد

زيبا بود

سام

عالی و گیرا

صفورا

خیلی قشنگه

مجتبی پور طالبيان

سلام ببخش من فکر کردم شما پسريد مسيح اميد که ناراحت نشده باشيد من اگه نمره موبايل گذاشتم به همين دليل بود شب خوش

سام

من تازه با شعرات اشنا شدم و به نظرم اين شعرات خيلی خوبه